Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення»

Між жовтими променями зіркі розміщуються стилізовані промені сірого кольору. У центрі зірки розташований медальйон, по колу якого розміщено напис жовтими літерами на синьому фоні – «ЗА НАУКОВІ ТА ОСВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ». Між написами «За наукові та освітні» та «досягнення» по колу розміщуються колоски жовтого кольору.

нагрудний знак за наукові та освітні досягнення

Слід підкреслити, що Лазарев М.І. Отримав найвищу нагороду МОН за багаторічну сумлінну працю на посаді проректора з наукової роботи УІПА. Подання про нагородження знаком «Відмінник освіти України» вносяться міністру освіти і науки України колективами навчальних закладів, наукових установ і організацій, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим та управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. ЧерговістьМолодша нагорода Почесна грамота МОН УкраїниВідповідає Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1997—2013 рр.)Нагрудний знак МОН України «Відмі́нник осві́ти»— вручається з 2013 року (протягом 1997—2013 років — нагрудний знак «Відмінник освіти України»). Має другий (середній) ступінь серед відзнак Міністерства освіти і науки України. Якщо нагородження проводиться не Міністром освіти і науки України, то під час нагородження складається протокол вручення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства освіти і науки України (додаток 20), який після нагородження протягом семи календарних днів надсилається до Міністерства освіти і науки України. До нагрудного знака МОН України «За наукові та освітні досягнення» (далі – нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення») нагородженому видається посвідчення до нагрудного знака «За наукові та освітні досягнення» (додатки 17,18).

Нижче синім кольором зазначається «Наказ №_____ від «___»_______20___р.» Під цим написом посередині літерами синього кольору в одному рядку виконується напис «НАГОРОДЖЕНО», у другому – «НАГРУДНИМ ЗНАКОМ», у третьому – «Відмінник освіти». З обох боків медальйон обгортає лавровий вінок. У верхній частині вінка розташований малий Державний Герб України. У нижній частині під зображенням барельєфа – синя стрічка з написом жовтими літерами – «ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ». У трудовій книжці та особовій справі нагородженого робиться запис згідно з чинним законодавством.

Відзнаки Міністерства освіти і науки України

Відомча заохочувальна відзнака – нагрудний знак «ВІДМІННИК ОСВІТИ» (далі – відзнака) має вигляд ромба, у центрі якого на темно-бордовому фоні розміщується напис у два рядки – «ВІДМІННИК ОСВІТИ». У верхній частині ромба – малий Державний Герб України, у нижній – рельєфне зображення розгорнутої книжки. З усіх боків ромб обрамляють біла та жовта смужки.

Події наука УІПА

До нагрудного знака МОН України «Василь Сухомлинський» (далі – нагрудний знак «Василь Сухомлинський») нагородженому видається посвідчення до нагрудного знака «Василь Сухомлинський» (додатки 15, 16). Відзнакою нагороджуються наукові працівники установ і організацій НАН України, Рейтинг Кращих В Інтернеті які досягли значних успіхів у відповідних сферах діяльності. Відомча заохочувальна відзнака – нагрудний знак «ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ» (далі – відзнака) має вигляд овального медальйона, у центрі якого на білому фоні вміщено рельєфне зображення барельєфа Василя Сухомлинського.

Економіки та менеджменту Прохорова Вікторія Володимирівна. Почесну грамоту – “за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України” – професор Литвин Олег Миколайович. Грамоту – “за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України” – д.пед.н., професорКоваленко Денис Володимирович. Черговість Відповідає Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» Нагру́дний знак «За науко́ві дося́гнення»— заохочувальна відомча відзнака Міністерства освіти і науки України. Заснована у 2007 році. Має третій (найвищий) ступінь серед відзнак, запроваджених Міністерством. Нагородження цією відзнакою здійснювалося протягом 2007—2013 рр.

З грудня 2014 р. І дотепер — директор Інституту енергетики та систем керування. 2004–2005 рр. — доцент (0.5 ставки за штатним сумісництвом) кафедри електричних машин і апаратів. 1996–2004 рр.